fredag 4. november 2011

Reisebrev


Cuovarrubias, nord i Spania , oktober 2011.
Målet for turen var å følge historien til kong Håkon Håkonsens datter prinsesse Kristina , som giftet seg med broren til spanskekongen i 1258. Kristina døde kun 4 år etter at hun ankom Spania, bare 28 år gammel. Det finnes en mengde litteratur og spekluasjoner over hvorfor prinsessen vår døde, barnløs i 1262, og om det virkelig er prinsesse Kristina som hviler i sarkofagen som i dag står i klostergangen i byen Cuovarrubias.

Vi ble imidlertidig overbevist om at det ikke kunne være noen  andre enn Kristinas levninger som befinner seg balsamert i sarkofagen. Sarkofagen ble åpnet ved restaurering arbeid av korsgangen i 1953, av de som utførte restaureringen. Dette ble holdt hemmelig frem til de i 1958 åpnet sarkofagen på nytt.

Resultatet av undersøkelsene var en 172 cm høy kvinne, døde ung , ca 28 år gammel, hun har ikke født noen barn og døde trolkig av hjernehinnebetennelse, da de fant en papyrus med botemiddel mot øreverk. I oppskriften finner man en malurt som ikke er kjent i noen spansk medisin historie, derimot er urten vell kjent i Norge. Du kan selv trekke dine egne konklusjoner, men jeg velger å tro at det er prinsesse Kristina av Tønsberg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar